ORGANITZADORS

Carles Salgado

Director del Torneig
+34 636 439 036
escola@eecb.cat
Jordi Diaz Comas

Internet i Xarxes Socials
+34 607 810 885
jdiazcomas@advocatsbda.com
Vladimir Zaiats

Arbitre Principal
+34 616 716 255
vladimir.zaiats@gmail.com
Vladimir Volkov

Arbitre Adjunt
+34 660 020 960
v.volkov011067@gmail.com