ORGANITZADORS

Jordi Diaz Comas

Director del Festival
+34 607 810 885
jdiazcomas@advocatsbda.com
Carles Salgado

Comite d'Apelacio
+34 636 439 036
escola@eecb.cat
Jordi Alvarez

Internet i Xarxes Socials
+34 699 961 446
albarnoyes@outlook.es
Vladimir Zaiats

Arbitre Principal
+34 616 716 255
vladimir.zaiats@gmail.com
Vladimir Volkov

Arbitre Auxiliar
+34 660 020 960
v.volkov011067@gmail.com